ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

รายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ

ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น