ปิดรับสมัคร นรต.ประจำปีการศึกษา 2560

บัดนี้การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) และตำรวจ (หญิง-ชาย) วุฒิ ม.6 ประจำปี 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ผู้ที่มีความสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกในปีต่อไป โปรดติดตามรายละเอียดอีกครั้งได้ตั้งแต่เดือน พ.ย.2560 เป็นต้นไป

 

ประกาศแจ้งผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้าทำสัญญา จำนวน 1 ราย

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อสำรองเข้าทำสัญญา ปี 2560

ตรวจรายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญามอบตัว คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก(หญิง)
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ  ประจำปีการศึกษา 2560
(1) ข้าราชการตำรวจ (ชาย) (3) บุคคลภายนอก (หญิง)
(2) ข้าราชการตำรวจ (หญิง)           (4) บุคคลภายนอก (หญิง) โครงการพิเศษภาคใต้
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

17 ต.ค. 2559

รร.นายร้อยตำรวจ ฯลฯ

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2559

www.admission.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

3 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2559

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการ,แนวข้อสอบฯ

ตั้งแต่ 7 พ.ย.2559

www.admission.rpca.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อฯ,พิมพ์บัตรสอบ

10 ม.ค. 2560

www.admission.rpca.ac.th

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

5 ก.พ. 2560

ม.ราม(1),ม.เกษมบัณฑิต

-ประกาศผลรอบแรก

-รายงานตัวด้วยตนเอง

9 กุมภาพันธ์ 2560

13 กุมภาพันธ์ 2560

www.admission.rpca.ac.th

รร.นายร้อยตำรวจ

ตรวจร่างกาย

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

พิมพ์ลายนิ้วมือ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานและคะแนนเพิ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกายและสัมภาษณ์

16 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

9 มีนาคม 2560

www.admission.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง

13 มีนาคม 2560

ห้องประชุมเตมียเวส,รร.นายร้อยตำรวจ

ทำสัญญามอบตัว

16 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

 

 

ระบบรับสมัคร นตท.(ตำรวจ) ปี 2560 ออนไลน์

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ) ไปที่นี่ 
http://www.precadet.rpca.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นตท.(ตร.) ปี 2560 โปรดเลือก

กลุ่มทั่วไป กลุ่มมุสลิมภาคใต้ กลุ่มพุทธภาคใต้
 PCD01-บุคคลภายนอกทั่วไป  PCD02-มุสลิมจังหวัดนราธิวาส  PCD07-พุทธจังหวัดนราธิวาส
   PCD03-มุสลิมจังหวัดปัตตานี  PCD08-พุทธจังหวัดปัตตานี
   PCD04-มุสลิมจังหวัดยะลา  PCD09-พุทธจังหวัดยะลา
   PCD05-มุสลิมจังหวัดสงขลา  
   PCD06-มุสลิมจังหวัดสตูล  

หมายเหตุ: ขออภัยหากข้อมูลคลาดเคลื่อน
โปรดตรวจสอบกับบัตรประจำตัวสอบของท่านอีกครั้งหนึ่ง

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น