ระบบรับสมัคร นตท.(ตำรวจ) ปี 2560 ออนไลน์

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ) ไปที่นี่ 
http://www.precadet.rpca.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นตท.(ตร.) ปี 2560 โปรดเลือก

กลุ่มทั่วไป กลุ่มมุสลิมภาคใต้ กลุ่มพุทธภาคใต้
 PCD01-บุคคลภายนอกทั่วไป  PCD02-มุสลิมจังหวัดนราธิวาส  PCD07-พุทธจังหวัดนราธิวาส
   PCD03-มุสลิมจังหวัดปัตตานี  PCD08-พุทธจังหวัดปัตตานี
   PCD04-มุสลิมจังหวัดยะลา  PCD09-พุทธจังหวัดยะลา
   PCD05-มุสลิมจังหวัดสงขลา  
   PCD06-มุสลิมจังหวัดสตูล  

หมายเหตุ: ขออภัยหากข้อมูลคลาดเคลื่อน
โปรดตรวจสอบกับบัตรประจำตัวสอบของท่านอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

17 ต.ค. 2559

รร.นายร้อยตำรวจ ฯลฯ

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2559

www.admission.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

3 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2559

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการ,แนวข้อสอบฯ

ตั้งแต่ 7 พ.ย.2559

www.admission.rpca.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อฯ,พิมพ์บัตรสอบ

10 ม.ค. 2560

www.admission.rpca.ac.th

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

5 ก.พ. 2560

ม.ราม(1),ม.เกษมบัณฑิต

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน)

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง

 

 

 

9 กุมภาพันธ์ 2560

  ตั้งแต่ 18.00น.เป็นต้นไป  

13 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

www.admission.rpca.ac.th

www.rpca.ac.th

ห้องประชุมเตมียเวส,รร.นายร้อยตำรวจ

 

ตรวจร่างกาย

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

พิมพ์ลายนิ้วมือ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ

(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

15 กุมภาพันธ์ 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์

16 กุมภาพันธ์ 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย(Final)

9 มีนาคม 2560

www.admission.rpca.ac.th

และ www.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง

13 มีนาคม 2560

ห้องประชุมเตมียเวส,รร.นายร้อยตำรวจ

ทำสัญญามอบตัว

16 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

 

 

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น