ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญามอบตัว ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) และข้าราชการตำรวจ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

รายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ

ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น