ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก(ข้อเขียน) ปี 2560

ผู้สมัครสอบหลักสูตร นรต.ที่ชำระเงินเรียบร้อย สามารถเข้ามา พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.60 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คลิกที่นี่

เว็บไซต์รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
ขั้นตอนการปฏิบัติในวันสอบ

แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก(ข้อเขียน)สำหรับการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลหญิงและข้าราชการตำรวจเข้าเป็น นรต.ปี 2560 ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสอบข้อเขียน นรต.60

วันเวลาสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00น. (ผู้สมัครต้องถึงห้องสอบ เวลา 12.00น.)
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
แต่งกาย
 
ชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด (เว้นแต่ การแต่งกายที่ต้องเป็นไปตามหลักศาสนา)

 

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

17 ตุลาคม 2559

รร.นายร้อยตำรวจ,ตำรวจภูธรภาค 1-9

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบัญชาการศึกษา, www.rpca.ac.th
www.admission.rpca.ac.th 

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
(ช่องทางเดียวเท่านั้น)

3 พฤศจิกายน 2559 
ถึง 6 ธันวาคม 2559

www.admission.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

ในการสมัครสอบ

3 พฤศจิกายน 2559 
ถึง 8 ธันวาคม 2559

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการและแนวข้อสอบเก่า
(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)
ภายหลังชำระเงินไปแล้ว ๒ วันทำการ

เปิดดาวน์โหลดตั้งแต่

7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

www.admission.rpca.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
(ระบุลำดับสมัคร,รหัสประจำตัวสอบ
และสถานที่สอบ)

10 มกราคม 2560

www.admission.rpca.ac.th

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

5 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน)

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง

 

 

9 กุมภาพันธ์ 2560

 

13 กุมภาพันธ์ 2560

 

www.admission.rpca.ac.th

www.rpca.ac.th

ห้องประชุมเตมียเวส,รร.นายร้อยตำรวจ

ตรวจร่างกาย

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

พิมพ์ลายนิ้วมือ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ

(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

15 กุมภาพันธ์ 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์

16 กุมภาพันธ์ 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย(Final)

9 มีนาคม 2560

www.admission.rpca.ac.th

และ www.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง

13 มีนาคม 2560

ห้องประชุมเตมียเวส,รร.นายร้อยตำรวจ

ทำสัญญามอบตัว

16 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

 

 

ขอบเขตการยื่นคำร้องแก้ไขใบสมัคร

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลในใบสมัครหลังจากที่ผู้สมัครแต่ละรายได้กรอกและบันทึกเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย โดยจะแก้ไขเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนของผู้สมัคร - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด

ข้อมูลส่วนของบิดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

ข้อมูลส่วนของมารดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

ข้อมูลส่วนของตา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

ข้อมูลส่วนของปู่ - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

 

* หากนอกเหนือกว่าข้างบนนี้ รร.นรต.จะไม่แก้ไขข้อมูลให้ตามคำร้องแม้ยื่นถูกต้องโดยเด็ดขาด เพราะฉะนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังในกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

ทั้งนี้ คำร้องที่ยื่นมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแนบหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงจะดำเนินการแก้ไข

โปรดระวัง! หากกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครผิดจะมีผลทำให้ใบสมัครดังกล่าวถูกยกเลิก ผู้สมัครที่กรอกเลขบัตรประชาชน (13หลัก) ผิด ต้องรีบแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครออนไลน์ รร.นรต. โทร. 034-312037 ทราบในทันที, เพื่อทำการปลดล็อค และสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น