ประกาศรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก (ข้อเขียน) และรายละเอียดการปฏิบัติในการสอบ

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก (หญิง)

เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

 

* ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

* รายงานตัวด้วยตนเอง 12 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น