ประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง เพื่อรายงานตัว (รอบสุดท้าย)

และทำสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก

เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น.

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศแจ้งการเข้าสอบสัมภาษณ์และพิจารณาบุคลิกภาพรายบุคคลในภาพรวม (เพิ่มเติม) ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอก (โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 :: 11 เม.ย. 2562 ::

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศการเข้าวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพลศึกษา ตรวจร่างกาย ทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือ

ตรวจสอบประวัติ วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ

เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

**** แนวทางการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ****

 

ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

 

 

*** ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ***

 

 

*** หมายเหตุ : อาคาร 111 หมายถึง ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ***

 

รายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ

 

 

ประกาศรับสมัครฯ

 

 

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกฯ

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

(ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.)

 

 

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น